ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

Zimą koniecznie zadbaj o porządek

sople

Po krótkotrwałej zadymie śnieżnej, jaką przyniósł  Ksawery zima w tym roku mocno nas rozpieszcza, ale nikt nie obiecał, że będzie tak do wiosny. Dlatego przed kolejnymi śniegami śpieszymy Państwu przypomnieć jak ważna jest dbałość właściciela nieruchomości o utrzymanie posesji i przylegającej do niej chodników w należytym stanie.

Na właścicielu domu ciąży bowiem obowiązek odśnieżenia chodników i terenu posesji oraz dopilnowanie, aby z dach nie zwisały sople lodu i nie zsuwały się czapy śnieżne, mogące wyrządzić poważne szkody osobom trzecim. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia niefrasobliwy i nieubezpieczony posiadacz domu niewątpliwie musi liczyć się ze sporym uszczupleniem portfela o odszkodowanie, jakiego może zażądać osoba poszkodowana.

Obowiązek zadbania o otoczenie posesji zimą wynika z przepisów prawa. Zgodnie z art. 5 ust 1. pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach właściciel posesji jest zobowiązany do usuwania śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń zalegających na chodnikach wzdłuż jego posesji. Dodatkowo właściciel budynku nie może dopuścić do tego, aby z dachu budynku mogły spaść sole, bryły zmrożonego lub mokrego śniegu. Nie dopełnienie tych obowiązków grozi otrzymaniem nawet kilkuset złotowego mandatu.

sliskoSkutki nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez śliską nawierzchnię lub spadający lód z dach mogą być bardzo poważne dla poszkodowanego  i jednocześnie bardzo kosztowne dla właściciela budynku.  Złamana ręka, noga, kość miednicy, czy w najgorszym przypadku śmierć poszkodowanego pociągnąć mogą odszkodowania liczone nawet w tysiącach złotych. Dodatkowo czasami, nawet gdy wydawałoby się, że  podjęliśmy stosowne czynności związane z odśnieżeniem, usunięcie lodu z chodnika, czy posypaniem go piachem – może nam być bardzo trudno udowodnić, że działania te były wystarczające, a osoba która się przewróciła upadłą nie z naszej winy.

I tu sedno tego wpisu – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).  Przed wysokimi i nieoczekiwanymi roszczeniami posiadacza budynku ochroni właśnie OC z tytułu posiadanego mienia (nieruchomości) oraz w życiu prywatnym. Aktualnie ubezpieczenie takie przez większość ubezpieczycieli sprzedawane jest najczęściej wraz z kompleksowym ubezpieczeniem domu od ognia i innych zdarzeń losowych. Ochrona tego typu ubezpieczenia jest bardzo szeroka, ponieważ oprócz przypadków opisanych powyżej chroni nas ono w wielu innych sytuacjach życia codziennego, gdy my lub któryś z domowników wyrządzimy szkodę osobie trzeciej, np. jako pieszy spowodujemy wypadek, zbijemy piękną wazę w sklepie, poturbujemy kogoś na stoku narciarskim.

Serdecznie zapraszamy do naszych biur w celu zapewnienia sobie niedużym kosztem spokoju i solidnej ochrony budżetu domowego. Przestrzegamy przed zagrożeniami i zachęcamy do wykupienie dobrego ubezpieczenia domu z ochroną odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. 

mG