ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

Dobrze ubezpiecz mieszkanie lub dom

domZdarzenia losowe typu pęknięta rura, czy pożar mogą nas sporo kosztować. Dlatego już dzisiaj proponujemy Państwu rozważenie zakupu dobrej polisie mieszkaniowej.  Rynkowa oferta polis mieszkaniowych jest bardzo bogata i różnorodna. Daje nam to spore możliwości wyboru i możliwość dopasowania oferty do swoich potrzeb, ale z drugiej strony mnogość opcji i wariantów utrudnia zadanie, w szczególności w sytuacji, gdy nie wiemy na co zwrócić uwagę, o co zapytać. Jak wybierać spośród kilkudziesięciu ofert, z których każda, jak deklarują ubezpieczyciele jest najlepsza? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

1. Przedmiot ubezpieczenia

Na polisie mieszkaniowej przedmiot ubezpieczenia nie zawsze jest oczywisty i jednoznaczny. Mówiąc  “mieszkanie” lub “dom” mamy na myśli lokal lub budynek plus wszystko, co w nim jest zgromadzone. Ubezpieczyciel jednak wyraźnie rozdziela poszczególne elementy nieruchomości, licząc składkę od każdego z osobna. Ma to swoje dobre strony – każdy może ubezpieczyć to, czego utraty boi się najbardziej i od zdarzeń, które uważa za najgroźniejsze. Takie rozwiązanie wymaga jednak świadomości, że ochrona nie obejmie z automatu całego majątku.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć, oprócz substancji mieszkania czy budynku domu jednorodzinnego, również:

 • stałe elementy wnętrz – powłoki malarskie, tapety, wykończenia podłóg (panele, płytki, deski)
 • ruchomości domowe  – meble, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki, rowery, środki pieniężne, sprzęt turystyczny,
 • dodatkowe pomieszczenia przynależne –  garaż, budynek gospodarczy,
 • budowle – ogrodzenie, huśtawki, piaskownice, grille ogrodowe,
 • szyby od stłuczenia,
 • nagrobki,
 • domki letniskowe,
 • budynki, budowle w budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie,
 • budynki bez pozwolenia na użytkowanie.

 2. Zakres ubezpieczenia

Mieszkanie lub dom można ubezpieczyć od wielu hipotetycznych, niebezpiecznych zdarzeń. Najbardziej zalecany zakres polisy mieszkaniowej dotyczy:

 • zdarzeń losowych takich, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, implozji, uderzenia pojazdu mechanicznego, lawiny, osunięcia się ziemi, powódź, itp.,
 • rabunku, włamania i kradzieży mienia ruchomego,
 • dewastacji mienia,
 • stłuczenia elementów szklanych,
 • uszczuplenia środków pieniężnych, spowodowanego koniecznością zapłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Wykupienie niektórych ryzyk może wiązać się z opłaceniem dodatkowej składki. Jeśli jednak są podstawy do obaw o swoje mienie , nie ma się co zastanawiać. Kilkanaście czy kilkadziesiąt dodatkowych złotych w skali roku zabezpieczy przed daleko bardziej dotkliwym uszczupleniem portfela w razie szkody i braku odpowiedniej polisy.

pozar3. Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu zawiera się zwykle na okres jednego roku. Niektóre towarzystwa proponują polisy na niestandardowy okres –  2 lub nawet 3 lata. Polisę można zawrzeć z opcją automatycznego odnawiania, chyba że klient zdecyduje inaczej.

4. Suma ubezpieczenia

Ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej to bardzo ważna część procesu ubezpieczenia mieszkania. Od tego uzależniona będzie wysokość ewentualnego odszkodowania, jakie w razie zajścia szkody wypłaci zakład ubezpieczeń. Zależności jest prosta – czym suma ubezpieczenia wyższa, tym więcej przyjdzie nam za polisę zapłacić. Najlepiej więc, gdy suma ubezpieczenia odpowiadać będzie wartości ubezpieczanego majątku. Nie warto ubezpieczać mieszkania czy domu na wyższą sumę ubezpieczenia, niż wynosi wartość mienia. Odszkodowanie bowiem nie może być większe od poniesionej straty. Nadmierne oszczędzanie również nie jest wskazane, ponieważ w większości przypadków wysokość należnego odszkodowania ograniczać będzie zaniżona suma ubezpieczenia. Jeśli natomiast ubezpieczyciel w OWU przewidział  stosowanie tzw. zasady proporcji, wypłata może okazać się dla nas bardzo niekorzystna. Odszkodowanie zostanie bowiem pomniejszone w takiej samej proporcji, w  jakiej pozostaje zaniżona suma ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia w dniu ubezpieczenia.

 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Nawet przy szerokim zakresie ochrony, zawsze znajdą się sytuacje albo elementy majątku, za które ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności. Nie wypłaci wtedy również odszkodowania.

Klasycznym przykładem wyłączenia odpowiedzialności są wypadki, do których doszło przez umyślne działanie, zaniechanie lub rażące niedbalstwo właściciela lub mieszkańca nieruchomości. Odszkodowania nie będzie za szkody powstałe przy okazji wojny, zamieszek, ataków terrorystycznych, reakcji jądrowej, działania broni biologicznej czy chemicznej i podobnych zdarzeń.

Wyłączenia mogą dotyczyć odpowiedzialności za wyposażenie wskazanych pomieszczeń (piwnic, balkonów) albo określony typ przedmiotów (unikatowe kolekcje, papiery wartościowe, biżuteria czy gotówka). Dlatego ważne jest sprawdzenie w OWU, czy ubezpieczyciel nie wyjął aby spod ochrony przedmiotów szczególnie cennych z punktu widzenia ubezpieczającego.

 6. Podlimity i franszyzy w ubezpieczeniu

Szczególnej uwagi wymaga ubezpieczanie wyposażenia mieszkania. Porównując oferty ubezpieczycieli warto zwrócić uwagę nie tylko na to, czy polisa obejmie ochroną mienie ruchome, ale też w jakim zakresie. Częste są bowiem przypadki stosowania tzw. podlimitów – górnych ograniczeń wysokości odszkodowania. Robi się tak dlatego, że sprzęty domowe są bardziej narażone na zniszczenia. Jeśli zatem ograniczenie dla sprzętów RTV wynosi ok. 10%, oznacza to, że w razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości nie wyższej, niż 10% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Podobnie z przechowywaną w domu gotówką – ograniczenie będzie tu często wynosiło kilka procent. Posiadając tę wiedzę, należy dobrać sumy ubezpieczenia ruchomości domowych na odpowiednio wysokim poziomie.

Innym ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczycieli jest franszyza integralna. Jest to zapis w umowie ubezpieczenia zapowiadający, że zakład ubezpieczeń nie będzie uruchamiał procesu likwidacji, jeśli wartość szkody będzie niższa od ustalonego limitu. W praktyce franszyza tego typu dotyczy kwot na poziomie 100 zł. Ten rodzaj franszyzy z reguły występuje u większości ubezpieczycieli i nie można jej wykupić.

Jest jeszcze jeden rodzaj franszyzy, na który należy zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu mieszkania lub domu. To franszyza redukcyjna, która ma za zadanie motywować ubezpieczających się do lepszego dbania o ochronę swojego majątku. W tym celu obniża się kwotę odszkodowania o pewną ustaloną kwotę – może to być na przykład 10% sumy ubezpieczenia albo też konkretnie wskazana kwota. Aby tego uniknąć ubezpieczający może wykupić tę franszyzę, co oznacza wniesienie dodatkowej opłaty, powodującej, że odszkodowanie będzie wypłacane w całości.

 7. Dodatki do ubezpieczenia

Od pewnego czasu z ubezpieczeniem mieszkania możemy otrzymać lub wykupić dodatkowe, ciekawe i do tego praktyczne usługi:

 • home assistance dzięki któremu ubezpieczony może liczyć na szybką i fachową pomoc specjalisty w razie, gdyby w domu pękła rura, zaciął się zamek czy doszło do spięcia elektrycznego. Wystarczy wtedy zatelefonować pod wskazany numer, a na miejsce zdarzenia zostanie przysłany fachowiec, który usunie usterkę,
 • zwrot kosztów wynajmu lokalu zastępczego w przypadku konieczności czasowego wyprowadzenia się z mieszkania lub domu na czas remontu po szkodzie,
 • zwrot kosztów ochrony prawnej w sytuacji gdy ubezpieczony zostanie pozwany w związku z czynnościami życia prywatnego
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, czy ochrona zdrowia i życia ubezpieczonego.

Na ubezpieczenie mieszkania czy domu zawsze jest odpowiedni moment. Mamy nadzieję, że po lekturze tego wpisu temat stał się bardziej przystępny. Dlatego zachęcamy do odwiedzenia jednego z naszych agentów w celu skomponowania oferty dla siebie.

mG