ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

multiGrupa

OC Inspektora Ochrony Danych (IOD)

[AKTUALIZACJA: 07-02-2020]

Dla kogo?

Ochroną odpowiedzialności cywilnej może być objęta każda osoba pełniąca funkcję IOD – Inspektora Ochrony Danych, niezależnie od tego, czy została zatrudniona na umowę o pracę, czy wykonuje ww. funkcję na podstawie innej umowy, np. umowy cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może wykupić

 • każdy IOD dla siebie
 • lub administrator danych (pracodawca lub zleceniodawca) dla swojego IOD.

Dotyczy to także tych IOD, którzy są powołani i zgłoszeni przez więcej niż jednego administratora danych, niezależnie od rodzaju zawartej umowy na wykonywanie funkcji IOD.

Czytaj dalej

majówka z multiGrupą

 

multiGrupa wzięła aktywny udział w tegorocznej majówce.

Przez cały sobotni dzień byliśmy do Państwa dyspozycji na naszym stoisku na pilskiej wyspie. Szereg atrakcji dla najmłodszych oraz Państwa zainteresowanie spowodowały, że tego dnia nie mogliśmy narzekać na brak zajęcia. Dziękujemy i zapraszamy na ulicę Browarną oraz do biur naszych partnerów.

 

20160430_121110
20160430_121449
20160430_121548
20160430_122441
20160430_130346
20160430_130930
20160430_134716

Promocja na indywidualne NNW szkolne

Przedstawiamy wyjątkowo atrakcyjną alternatywę dla grupowych ubezpieczeń szkolnych NNW, dającą możliwość indywidualnego dostosowania sumy ubezpieczenia i zakresu do własnych potrzeb za niską składkę.

Ubezpieczenie EDU Plus indywidualne to:

– ochrona 24h/dobę, na terenie całego świata,

– do wyboru 5 opcji ubezpieczenia, różniących się zakresem i sposobem wyliczenia odszkodowania,

– możliwość dowolnego wyboru spośród 12 opcji dodatkowych, rozszerzających ochronę (pobyt w szpitalu, koszty leczenia, poważne zachorowania, operacje itp.),

– zawał serca i udar mózgu w zakresie podstawowym, bez zwyżki składki

Do 30 września ubezpieczenie oferujemy ze specjalną zniżką -40%

Zapraszamy do naszych biur.

 

EDU Plus promocja 2015 na FBOWU_EDU_PLUS_2014_-_obowiązujace_od_05-03-2014

Dobrze ubezpiecz mieszkanie lub dom

domZdarzenia losowe typu pęknięta rura, czy pożar mogą nas sporo kosztować. Dlatego już dzisiaj proponujemy Państwu rozważenie zakupu dobrej polisie mieszkaniowej.  Rynkowa oferta polis mieszkaniowych jest bardzo bogata i różnorodna. Daje nam to spore możliwości wyboru i możliwość dopasowania oferty do swoich potrzeb, ale z drugiej strony mnogość opcji i wariantów utrudnia zadanie, w szczególności w sytuacji, gdy nie wiemy na co zwrócić uwagę, o co zapytać. Jak wybierać spośród kilkudziesięciu ofert, z których każda, jak deklarują ubezpieczyciele jest najlepsza? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

1. Przedmiot ubezpieczenia

Na polisie mieszkaniowej przedmiot ubezpieczenia nie zawsze jest oczywisty i jednoznaczny. Mówiąc  “mieszkanie” lub “dom” mamy na myśli lokal lub budynek plus wszystko, co w nim jest zgromadzone. Ubezpieczyciel jednak wyraźnie rozdziela poszczególne elementy nieruchomości, licząc składkę od każdego z osobna. Ma to swoje dobre strony – każdy może ubezpieczyć to, czego utraty boi się najbardziej i od zdarzeń, które uważa za najgroźniejsze. Takie rozwiązanie wymaga jednak świadomości, że ochrona nie obejmie z automatu całego majątku.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć, oprócz substancji mieszkania czy budynku domu jednorodzinnego, również:

 • stałe elementy wnętrz – powłoki malarskie, tapety, wykończenia podłóg (panele, płytki, deski)
 • ruchomości domowe  – meble, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki, rowery, środki pieniężne, sprzęt turystyczny,
 • dodatkowe pomieszczenia przynależne –  garaż, budynek gospodarczy,
 • budowle – ogrodzenie, huśtawki, piaskownice, grille ogrodowe,
 • szyby od stłuczenia,
 • nagrobki,
 • domki letniskowe,
 • budynki, budowle w budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie,
 • budynki bez pozwolenia na użytkowanie.

 2. Zakres ubezpieczenia

Mieszkanie lub dom można ubezpieczyć od wielu hipotetycznych, niebezpiecznych zdarzeń. Najbardziej zalecany zakres polisy mieszkaniowej dotyczy:

 • zdarzeń losowych takich, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, implozji, uderzenia pojazdu mechanicznego, lawiny, osunięcia się ziemi, powódź, itp.,
 • rabunku, włamania i kradzieży mienia ruchomego,
 • dewastacji mienia,
 • stłuczenia elementów szklanych,
 • uszczuplenia środków pieniężnych, spowodowanego koniecznością zapłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Wykupienie niektórych ryzyk może wiązać się z opłaceniem dodatkowej składki. Jeśli jednak są podstawy do obaw o swoje mienie , nie ma się co zastanawiać. Kilkanaście czy kilkadziesiąt dodatkowych złotych w skali roku zabezpieczy przed daleko bardziej dotkliwym uszczupleniem portfela w razie szkody i braku odpowiedniej polisy.

pozar3. Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu zawiera się zwykle na okres jednego roku. Niektóre towarzystwa proponują polisy na niestandardowy okres –  2 lub nawet 3 lata. Polisę można zawrzeć z opcją automatycznego odnawiania, chyba że klient zdecyduje inaczej.

4. Suma ubezpieczenia

Ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej to bardzo ważna część procesu ubezpieczenia mieszkania. Od tego uzależniona będzie wysokość ewentualnego odszkodowania, jakie w razie zajścia szkody wypłaci zakład ubezpieczeń. Zależności jest prosta – czym suma ubezpieczenia wyższa, tym więcej przyjdzie nam za polisę zapłacić. Najlepiej więc, gdy suma ubezpieczenia odpowiadać będzie wartości ubezpieczanego majątku. Nie warto ubezpieczać mieszkania czy domu na wyższą sumę ubezpieczenia, niż wynosi wartość mienia. Odszkodowanie bowiem nie może być większe od poniesionej straty. Nadmierne oszczędzanie również nie jest wskazane, ponieważ w większości przypadków wysokość należnego odszkodowania ograniczać będzie zaniżona suma ubezpieczenia. Jeśli natomiast ubezpieczyciel w OWU przewidział  stosowanie tzw. zasady proporcji, wypłata może okazać się dla nas bardzo niekorzystna. Odszkodowanie zostanie bowiem pomniejszone w takiej samej proporcji, w  jakiej pozostaje zaniżona suma ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia w dniu ubezpieczenia.

 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Nawet przy szerokim zakresie ochrony, zawsze znajdą się sytuacje albo elementy majątku, za które ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności. Nie wypłaci wtedy również odszkodowania.

Klasycznym przykładem wyłączenia odpowiedzialności są wypadki, do których doszło przez umyślne działanie, zaniechanie lub rażące niedbalstwo właściciela lub mieszkańca nieruchomości. Odszkodowania nie będzie za szkody powstałe przy okazji wojny, zamieszek, ataków terrorystycznych, reakcji jądrowej, działania broni biologicznej czy chemicznej i podobnych zdarzeń.

Wyłączenia mogą dotyczyć odpowiedzialności za wyposażenie wskazanych pomieszczeń (piwnic, balkonów) albo określony typ przedmiotów (unikatowe kolekcje, papiery wartościowe, biżuteria czy gotówka). Dlatego ważne jest sprawdzenie w OWU, czy ubezpieczyciel nie wyjął aby spod ochrony przedmiotów szczególnie cennych z punktu widzenia ubezpieczającego.

 6. Podlimity i franszyzy w ubezpieczeniu

Szczególnej uwagi wymaga ubezpieczanie wyposażenia mieszkania. Porównując oferty ubezpieczycieli warto zwrócić uwagę nie tylko na to, czy polisa obejmie ochroną mienie ruchome, ale też w jakim zakresie. Częste są bowiem przypadki stosowania tzw. podlimitów – górnych ograniczeń wysokości odszkodowania. Robi się tak dlatego, że sprzęty domowe są bardziej narażone na zniszczenia. Jeśli zatem ograniczenie dla sprzętów RTV wynosi ok. 10%, oznacza to, że w razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości nie wyższej, niż 10% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Podobnie z przechowywaną w domu gotówką – ograniczenie będzie tu często wynosiło kilka procent. Posiadając tę wiedzę, należy dobrać sumy ubezpieczenia ruchomości domowych na odpowiednio wysokim poziomie.

Innym ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczycieli jest franszyza integralna. Jest to zapis w umowie ubezpieczenia zapowiadający, że zakład ubezpieczeń nie będzie uruchamiał procesu likwidacji, jeśli wartość szkody będzie niższa od ustalonego limitu. W praktyce franszyza tego typu dotyczy kwot na poziomie 100 zł. Ten rodzaj franszyzy z reguły występuje u większości ubezpieczycieli i nie można jej wykupić.

Jest jeszcze jeden rodzaj franszyzy, na który należy zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu mieszkania lub domu. To franszyza redukcyjna, która ma za zadanie motywować ubezpieczających się do lepszego dbania o ochronę swojego majątku. W tym celu obniża się kwotę odszkodowania o pewną ustaloną kwotę – może to być na przykład 10% sumy ubezpieczenia albo też konkretnie wskazana kwota. Aby tego uniknąć ubezpieczający może wykupić tę franszyzę, co oznacza wniesienie dodatkowej opłaty, powodującej, że odszkodowanie będzie wypłacane w całości.

 7. Dodatki do ubezpieczenia

Od pewnego czasu z ubezpieczeniem mieszkania możemy otrzymać lub wykupić dodatkowe, ciekawe i do tego praktyczne usługi:

 • home assistance dzięki któremu ubezpieczony może liczyć na szybką i fachową pomoc specjalisty w razie, gdyby w domu pękła rura, zaciął się zamek czy doszło do spięcia elektrycznego. Wystarczy wtedy zatelefonować pod wskazany numer, a na miejsce zdarzenia zostanie przysłany fachowiec, który usunie usterkę,
 • zwrot kosztów wynajmu lokalu zastępczego w przypadku konieczności czasowego wyprowadzenia się z mieszkania lub domu na czas remontu po szkodzie,
 • zwrot kosztów ochrony prawnej w sytuacji gdy ubezpieczony zostanie pozwany w związku z czynnościami życia prywatnego
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, czy ochrona zdrowia i życia ubezpieczonego.

Na ubezpieczenie mieszkania czy domu zawsze jest odpowiedni moment. Mamy nadzieję, że po lekturze tego wpisu temat stał się bardziej przystępny. Dlatego zachęcamy do odwiedzenia jednego z naszych agentów w celu skomponowania oferty dla siebie.

mG

Zimą koniecznie zadbaj o porządek

sople

Po krótkotrwałej zadymie śnieżnej, jaką przyniósł  Ksawery zima w tym roku mocno nas rozpieszcza, ale nikt nie obiecał, że będzie tak do wiosny. Dlatego przed kolejnymi śniegami śpieszymy Państwu przypomnieć jak ważna jest dbałość właściciela nieruchomości o utrzymanie posesji i przylegającej do niej chodników w należytym stanie.

Na właścicielu domu ciąży bowiem obowiązek odśnieżenia chodników i terenu posesji oraz dopilnowanie, aby z dach nie zwisały sople lodu i nie zsuwały się czapy śnieżne, mogące wyrządzić poważne szkody osobom trzecim. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia niefrasobliwy i nieubezpieczony posiadacz domu niewątpliwie musi liczyć się ze sporym uszczupleniem portfela o odszkodowanie, jakiego może zażądać osoba poszkodowana.

Obowiązek zadbania o otoczenie posesji zimą wynika z przepisów prawa. Zgodnie z art. 5 ust 1. pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach właściciel posesji jest zobowiązany do usuwania śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń zalegających na chodnikach wzdłuż jego posesji. Dodatkowo właściciel budynku nie może dopuścić do tego, aby z dachu budynku mogły spaść sole, bryły zmrożonego lub mokrego śniegu. Nie dopełnienie tych obowiązków grozi otrzymaniem nawet kilkuset złotowego mandatu.

sliskoSkutki nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez śliską nawierzchnię lub spadający lód z dach mogą być bardzo poważne dla poszkodowanego  i jednocześnie bardzo kosztowne dla właściciela budynku.  Złamana ręka, noga, kość miednicy, czy w najgorszym przypadku śmierć poszkodowanego pociągnąć mogą odszkodowania liczone nawet w tysiącach złotych. Dodatkowo czasami, nawet gdy wydawałoby się, że  podjęliśmy stosowne czynności związane z odśnieżeniem, usunięcie lodu z chodnika, czy posypaniem go piachem – może nam być bardzo trudno udowodnić, że działania te były wystarczające, a osoba która się przewróciła upadłą nie z naszej winy.

I tu sedno tego wpisu – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).  Przed wysokimi i nieoczekiwanymi roszczeniami posiadacza budynku ochroni właśnie OC z tytułu posiadanego mienia (nieruchomości) oraz w życiu prywatnym. Aktualnie ubezpieczenie takie przez większość ubezpieczycieli sprzedawane jest najczęściej wraz z kompleksowym ubezpieczeniem domu od ognia i innych zdarzeń losowych. Ochrona tego typu ubezpieczenia jest bardzo szeroka, ponieważ oprócz przypadków opisanych powyżej chroni nas ono w wielu innych sytuacjach życia codziennego, gdy my lub któryś z domowników wyrządzimy szkodę osobie trzeciej, np. jako pieszy spowodujemy wypadek, zbijemy piękną wazę w sklepie, poturbujemy kogoś na stoku narciarskim.

Serdecznie zapraszamy do naszych biur w celu zapewnienia sobie niedużym kosztem spokoju i solidnej ochrony budżetu domowego. Przestrzegamy przed zagrożeniami i zachęcamy do wykupienie dobrego ubezpieczenia domu z ochroną odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. 

mG

Aplikacja mobilna UFG Baza

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny idzie z duchem czasów i udostępnił aplikację mobilną UFG Baza. Aplikacja ta umożliwia bezpłatną weryfikację, czy i gdzie dany pojazd na określoną przez nas datę ma wykupioną polisę OC.   Sprawdzenie ważności polisy odbywa się na podstawie numeru rejestracyjnego lub numeru VIN pojazdu oraz daty zdarzenia. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej, również osoby mieszkające poza granicami Polski, które zostały poszkodowane w zdarzeniu komunikacyjnym na terenie Polski, mogą pozyskać informacje na temat reprezentantów do spraw roszczeń zlokalizowanych we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Aplikacja bardzo prosta, ale wyjątkowo użyteczna na miejscu kolizji drogowej, w sytuacji gdy jesteśmy uczestnikiem wypadku/kolizji  i nie wiemy czy inni uczestnicy mają wykupione OC.  Z uwagi na swoją funkcjonalność aplikacja może być również pomocna agentom ubezpieczeniowym, chociażby, aby ustalić w jakim TU ubezpieczony jest pojazd klienta, który pojawił się u nas w biurze tylko z dowodem rejestracyjnym bez ważnego potwierdzenia OC.

UFG Baza

UFG Baza wyniki

UFG Baza jest niczym innym jak mobilnym dostępem do działającej już od jakiego czasu funkcjonalność serwisu UFG  – Sprawdź OC pojazdu sprawcy wypadku, dostępnego jednak do tej pory wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

Aplikacja dostępna jest dla dwóch platform:

Google Play

IOS app store

Już nie po raz pierwszy posiadacze Windows Phone zostali pominięci. Zachęcamy do pobierania i instalacji – aplikacja powinna znaleźć się w telefonie każdego posiada pojazdu.