ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

Oferta

NNW dla dzieci i młodzieży

Drodzy Rodzice,

początek roku szkolnego już za nami, nasze pociechy zasiadły w szkolnych ławkach lub pobiegły do przedszkola. Zadbajmy o ich bezpieczeństwo! Dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków można ubezpieczyć w szkole lub indywidualnie. Ubezpieczenie to gwarantuje m.in. świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia po wypadku, świadczenie szpitalne. Czytaj dalej

Wakacje Start!

Podrzucamy koło ratunkowe dla wszystkich zabieganych i zapominalskich, którzy chwilę przed odlotem przypominają sobie, że nie zrobili jeszcze jednej ważne rzeczy – nie wykupili polisy na podróż zagraniczną. Gdy na wizytę w naszym biurze jest już za późno, wystarczy skorzystać z naszej oferty online i dobrze się ubezpieczyć. Czytaj dalej

OC Inspektora Ochrony Danych (IOD)

[AKTUALIZACJA: 07-02-2020]

Dla kogo?

Ochroną odpowiedzialności cywilnej może być objęta każda osoba pełniąca funkcję IOD – Inspektora Ochrony Danych, niezależnie od tego, czy została zatrudniona na umowę o pracę, czy wykonuje ww. funkcję na podstawie innej umowy, np. umowy cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może wykupić

  • każdy IOD dla siebie
  • lub administrator danych (pracodawca lub zleceniodawca) dla swojego IOD.

Dotyczy to także tych IOD, którzy są powołani i zgłoszeni przez więcej niż jednego administratora danych, niezależnie od rodzaju zawartej umowy na wykonywanie funkcji IOD.

Czytaj dalej

Promocja na indywidualne NNW szkolne

Przedstawiamy wyjątkowo atrakcyjną alternatywę dla grupowych ubezpieczeń szkolnych NNW, dającą możliwość indywidualnego dostosowania sumy ubezpieczenia i zakresu do własnych potrzeb za niską składkę.

Ubezpieczenie EDU Plus indywidualne to:

– ochrona 24h/dobę, na terenie całego świata,

– do wyboru 5 opcji ubezpieczenia, różniących się zakresem i sposobem wyliczenia odszkodowania,

– możliwość dowolnego wyboru spośród 12 opcji dodatkowych, rozszerzających ochronę (pobyt w szpitalu, koszty leczenia, poważne zachorowania, operacje itp.),

– zawał serca i udar mózgu w zakresie podstawowym, bez zwyżki składki

Do 30 września ubezpieczenie oferujemy ze specjalną zniżką -40%

Zapraszamy do naszych biur.

 

EDU Plus promocja 2015 na FBOWU_EDU_PLUS_2014_-_obowiązujace_od_05-03-2014

Na wszelki wypadek w Gothaer TU

Oferta Gothaer: Na wszelki wypadek

Na wszelki wypadek to ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia w kraju i za granicą dla osób prywatnych oraz przedsiębiorców z bardzo dobrym zakresem ubezpieczenia i atrakcyjną ceną.

Oferta idealna dla  kierowców zawodowych oraz osób pracujących za granicą.

 

  •  zakres terytorialny ochrony NNW i KLZ: cały świat
  • ochrona ubezpieczeniowa podczas wykonywania pracy zarobkowej (!!!) – w standardzie, bez dopłaty;
  • proste zawarcie umowy, bez ankiety medycznej i dokładnej analizy ryzyka;
  • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa;
  • nieszczęśliwy wypadek to również zawał serca i udar mózgu, jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi stanami chorobowymi;
  • w przypadku szkody z ubezpieczenia NNW brak konieczności badania osoby ubezpieczonej przez lekarza orzecznika;
  • możliwość rozszerzenia ochrony o choroby przewlekłe oraz odpowiedzialność cywilną.

Przykładowe składki: (osoby do 25 lat – dodatkowa 20% zniżka !!) 

Zakres ubezpieczenia Składka
NNW 20.000 PLN, KLZ 20.000 EURO, KLNNW, ZD już od 380 zł/rok
NNW 40.000 PLN, KLZ 40.000 EURO, KLNNW, ZD już od 660 zł/rok
NNW 60.000 PLN, KLZ 60.000 EURO, KLNNW, ZD już od 950 zł/rok

Po szczegóły zapraszamy do naszych biur!

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Autocasco

Zanim kupisz Autocasco.

Zanim kupisz Autocasco.

Autocasco

jest  ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

OC chroni przede wszystkim  osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego  przez  pojazd mechaniczny. Dzięki temu ubezpieczeniu poszkodowany nie jest narażony na to, że sprawcy nie będzie stać na naprawienie szkody lub że wyrządzona szkoda zostanie naprawiona  zbyt późno lub nie będzie naprawiona w ogóle. Poszkodowany może bowiem dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, którego majątek z założenia jest znacznie większy od majątku sprawcy szkody.

Z drugiej strony ubezpieczenie  to chroni również właściciela ubezpieczonego pojazdu. Właściciel pojazdu nie otrzyma co prawda odszkodowania z własnego ubezpieczenia OC jeżeli ,,sam sobie” spowodował wypadek (wyrządził szkodę), jednakże właściciel pojazdu, w przypadku spowodowania kolizji będzie zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym i tym  samym, jego majątek jest chroniony przed zmniejszeniem, które by następowało gdyby samodzielnie naprawiał szkodę. Czytaj dalej