ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

Polityka prywatności

 

 

Podchodzimy poważnie do ochrony Państwa danych osobowych, dlatego chcemy opowiedzieć trochę o tym, jak je przetwarzamy.

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

multiGrupa sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Browarna 19 pok. 106, NIP: 7642680106, zarejestrowaną w Rejestrze Agentów pod nr RA 11235271/A i wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miastko i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000679315

 

W jaki sposób Państwo mogą się z nami skontaktować

Z Administratorem można się skontaktować:

  • poprzez adres email: kontakt@multi-grupa.pl,
  • telefonicznie pod numerem 690 299 253
  • lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

W jakim  celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

1) przeprowadzenia kompleksowej analizy potrzeb klienta, tj. weryfikacji warunków kończącej się umowy ubezpieczenia, przedstawienia i porównania ofert zakładów ubezpieczeń  na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego;  przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia), tj. ustalenia wymagań i potrzeb klienta oraz przedstawienia produktu do tych wymagań i potrzeb. W przypadku danych osobowych określonych w art. 9 Rozporządzenia, tj. szczególnych kategorii danych osobowych – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Państwa udzielona.  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia)

2) informowania o terminach płatności rat składek, kończących się umów ubezpieczenia oraz innych datach związanych z umowami ubezpieczenia zawartymi za pośrednictwem Administratora; przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie  uzasadnionym interesem Administratora  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);

3) informowania w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz po jej zakończeniu o przysługujących prawach, zakresie ochrony i warunkach umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Administratora; przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);

4) przekazywania informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących produktów i usług zakładów ubezpieczeń  na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego; przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);

5) marketingu usług własnych, organizacji konkursów sprzedażowych; przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);

6) rejestracji korespondencji i udzielenie odpowiedzi; przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f  Rozporządzenia);

7) prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej;  przetwarzanie odbywa się  w związku z wypełnieniem prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia);

8) rozpatrywania skarg i reklamacji; przetwarzanie odbywa się  w związku z wypełnieniem prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia);

9) dochodzenia roszczeń, ściągania należności lub obrony przed roszczeniami związanymi z wykonywanymi czynnościami agencyjnymi; przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane zakładom ubezpieczeń na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, współpracującym multiagencjom ubezpieczeniowym oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT, firmy hostingowe oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i CRM do zarządzania i obsługi sprzedaży,  W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe przetwarzanie przez nas w ramach świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oraz organizacjom międzynarodowym.

W przypadku korzystania przez Państwa z naszego Serwisu (strony www.multi-grupa.pl), z uwagi na wykorzystywanie przez nas usług Google Inc., Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google zobowiązał się do stosowania Standardowych Klauzul Umownych, przyjętych przez Komisję (UE) stosownie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO, co gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisu europejskie.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do sporządzenia i przedstawienia oferty, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z ofertą. W przypadku zawarcia umowy na rzecz jednego lub kilku zakładów ubezpieczeń dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług oraz marketingu dotyczącego produktów i usług zakładów ubezpieczeń na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego prowadzonego na podstawie Państwa zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

1) dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,

3) wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

4) przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są na wstępie Polityki prywatności.

 

Gdzie można wnieść skargę

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych jest wymogiem

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce prywatności.

 

Zautomotyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane mogą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez zakłady ubezpieczeń na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Mają Państwo prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

 

Pliki cookies, inne technologie śledzące oraz usługi społecznościowe

Na stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz technologię Google Analytics, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, powoduje zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia.  Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo  pod adresem: https://www.multi-grupa.pl/polityka-cookies/

W przypadku korzystania przez Państwa z usług portalu społecznościowego facebook Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prowadzeniem przez nas Profilu FB w tej usłudze społecznościowej.  Zasady przetwarzania danych na Profilu FB opisane zostały pod tym adresem: https://www.multi-grupa.pl/2018/07/polityka-fanpagea/

 

W jaki sposób poinformujemy Państwa o zmianie niniejszej Polityki prywatności?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na stronie Internetowej www.multi-grupa.pl. Istotne zmiany naszej Polityki prywatności będą ponadto ogłaszane użytkownikom przy pomocy wyraźnie widocznych bannerów lub wpisem dedykowanym tym zmianom.

mG.